Poem logo
Poem logo

gọt chữ (ngũ độ thanh)

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng
Gọt Chữ (Ngũ Độ Thanh)

Họa: 5 - Bình luận: 2 - Khen hay: 6 -Xem thông tin bản quyền
Nẻo phú câu từ ngũ độ thanh
Đầu đau luyện kỷ vẫn chưa rành
Liền bên giữ luật nghèo âm tiếng
Kế cận gieo vần khổ lỗi danh
Bởi thích thơ đường ta đẽo tạc
Vì mê tác phẩm họ theo hành
Vui hòa vẫy bút tìm nơi tỏ
Xướng hoạ coi thường biểu diễn ranh
JB.Nguyễn Hùng
16:43 - 28/03/2019

DUNG NGUYÊN

Vất Vả Thơ Đường

Khen hay: 5 -
Thi đường lỗi bệnh với trùng thanh
Cố vậy mà xem mãi chửa rành
Trọn bảy câu dàn luôn vững ý
Vuông từng cặp đối vẫn tròn danh
Liên hoàn lão nhắc cần năng học
Ngũ độ nàng khuyên phải gắng hành
Khổ luyện bao ngày nay mới rõ
Gieo từ chuẩn luật ngữ làm ranh
DUNG NGUYÊN
19:29 - 28/03/2019

Hải Đỗ Tiến

Ngũ Độ

Khen hay: 4 -
Ngũ độ trông vào đủ dấu thanh
Rồi xem lỗi bệnh phải cho rành
Văn vần thuật ngữ sao vành tiếng
Chữ viết câu từ lại trổ danh
Bởi lẽ vui vầy luôn khắc tạc
Vì do khoái sảng vẫn đeo hành
Mong rằng bạn hữu qua cùng tỏ
Quá ngại thơ bài Lũ trẻ ranh
Hải Đỗ Tiến
20:23 - 28/03/2019

Trà Thơ

Tự Thán

Khen hay: 4 -
Yêu đường mượn ngữ níu vài thanh
Lỗi bệnh tùm lum viết chẳng rành
Mãi học gieo vần đau bởi tiếng
Hay tầm luận nghĩa khổ cùng danh
Đìu hiu tứ nhặt còng lưng vẽ
Vội vã từ gom mỏi mắt hành
Ghép được đôi dòng mê mải ngỡ
Thi đàn huyễn hoặc chỉ tài ranh
28/3/2019
Trà Thơ
23:37 - 28/03/2019

Ngọc Tĩnh

Răn Mình

Khen hay: 4 -
Vui buồn xướng họa để lòng thanh
Chẳng dám gì khoe luật đã rành
Mấy chữ đâu màng khi kể phận
Dăm từ cũng ngại lúc cầu danh
Nhìn theo cát bụi đi còn ngẫm
Đứng giữa càn khôn học phải hành
Đạo nghĩa chân tình hơn tất cả
Sang hèn cách chỉ một làn ranh
Ngọc Tĩnh
10:26 - 29/03/2019

Nguyễn Phương = 阮 方

Luyện Trí

Khen hay: 4 -Xem thông tin bản quyền
( tứ thanh - tiểu đối )
Bây giờ hạ bút họa vài thanh
Cái việc làm thơ học mấy rành
Viết đại luông tuồng chưa được ý
Ngâm hoài khít khịt chớ lòi danh
Câu từ nét mực hề nan tiến
Khúc nhạc lời văn há mạc hành
Hán tự đường thi tầm luyện trí
Bao ngày tháng đợi xá gì ranh...
Nguyễn Phương = 阮 方
11:29 - 29/03/2019

http://jbnguyenhung.vn102.space/?title=g_t_ch_ng_thanh&more=1&c=1&tb=1&pb=1#comments
Thơ Và Tình HỌC THƠ
Tìm sao đủ trọn cả năm thanh
Khổ nhục nhiêu khê vẫn chẳng rành
Trọng bởi niêm vần thành lỗi tiếng
Xem thường chính luật lại ngu danh
Ham loài nuốt khó nên bào tạc
Hám loại nhằn dai mới bị hành
Dẫu ngán đường thi còn muốn tỏ
Thơ ca hấp dẫn chả phân ranh.

Duc Au 29/3 phúc lũy.
“Mãi học gieo vần đau bởi tiếng
Hay tầm luận nghĩa khổ cùng danh”(Trà Thơ)
MÃI vui thi phú nhọc bao canh
HỌC đã sôi cơm vẫn phải hành
GIEO tứ khởi tình lưu với bậu
VẦN hòa khơi nghĩa quyện cùng anh
ĐAU vương trí quẫn “… Cà sa ” lấn
BỞI vướng tâm cùng”… Áo giấy ” tranh
TIẾNG tai đổ vạ bạn bè tránh
HAY TẦM LUẬN NGHĨA KHỔ CÙNG DANH !
* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi Huynh Trà Thơ.
( TỰ THÁN - Trà Thơ ).

Duc Au 29/3 phúc lũy.
“Nhìn theo cát bụi đi còn ngẫm
Đứng giữa càn khôn học phải hành”(Ngọc Tĩnh)
NHÌN thế buộc trần đau lắm canh
THEO huà thắt dạ khổ sao đành
CÁT trao hoàn thổ hoài dung phận
BỤI trả cho trời mãi ấp thân
ĐI dõi ngàn nơi người hám lợi
CÒN soi bao chỗ kẻ tham danh
NGẪM liều đắng thấm sai không tránh …
ĐỨNG GIỮA CÀN KHÔN HỌC PHẢI HÀNH !
* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi Huynh Ngọc Tĩnh.
( RĂN MÌNH - Ngọc Tĩnh )
https://www.facebook.com/gbaonguyenhung/posts/2113345278764060

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm