Poem logo
Poem logo

"tau có chi mô"

Tác giả: Nguyên Thạch
"Tau có chi mô"


Đã trót mang thân loài khuyển mã
Dâng đất, dâng vịnh, dâng biển cả
Chó đốm, chó mực đều là chó
Cộng sản Việt Nam?
Đồ vàng mả.

*

Trọng bị hạ độc hay vì yếu?
Đắp chăn bệnh viện hay đắp chiếu?
Chết thì nói chết, sao bưng bít?
Khiến cho thiên hạ càng đàm tiếu!

Inline image


Trước Nguyễn Bá Thanh khỏe như trâu
Bị chất phóng xạ phờ cả râu
Đảng thông báo rằng Thanh vẫn khỏe
Vào hòm vẫn bảo có chi đâu.

Inline image
"Tau có chi mô" - Nguyễn Bá Thanh


Đại Quang bị độc, vẫn cúi đầu
Vẫn nói sức tốt có sao đâu
Vẫn không dám nói ai ám hại
Vợ con cũng vẫn chỉ cúi đầu.

Inline image

Inline image


Đã trót mang vào cái kim cô
Chết mà vẫn khỏe "có chi mô"
Xưa đảng đã đổi ngày bác ngủm
Nay có sá gì đám Hán nô.


Đã trót mang thân loài khuyển mã
Dâng đất, dâng vịnh, dâng biển cả
Chó đốm, chó mực đều là chó
Cộng sản Việt Nam?
Đồ vàng mả.


Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm