Poem logo
Poem logo

chuyẹn dòi và cháu yeu.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Chuye?n do`i va` cha´u yeu.

Di cho tam la´ng bi`nh yen
Ti`m noi ti~nh la?ng doi mie`n xa mo
Ma?t ho` bo´ng nuo´c nen tho
Cay hoa la´ co? dang cho` buo´c chan

Tie´ng chim nghe ho´t xa ga`n
Tinh tha`n thanh tha?n cha?ng ca`n vo´i cao
Vo´i cao ngu?c da~n tri´ hao
Kha? nang thi` tha´p to´ na`o da´m mong

Bi`nh thuo`ng nuo´c la´ng sa?ch trong
O`n a`o so´ng no?i lo?n rong du?c nga`u
Chenh chao sao xuye´n do`i ma`u
Buo`n vuong lo` lu~ng voi sa`u chie`u dong

Do`i nha?t cha?ng kha´c nuo´c song
Doi khi mu`n ba~n ngu?i khong kha´c na`o...
Ngo nghenh vo` tra´nh nga?i cha`o
Cuo`i tuoi nie`m no?, tie`n va`o tie`n ra

Khong thi` danh chu´c doi ba
La` vui ho´n ho? tu` xa da~ cha`o...
Vi` do`i vo´n va~n chenh chao
Ta ha~y coi nhe?, do~ hao to´n gio`

Ben day bao vie?c dang cho`
Na`o ho` la´ng do?ng, kia tho cho ti`nh...
Co ha`ng dem va~n de?p xinh
Con ngoan cha´u qu´y cho` mi`nh ghe´ choi...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm