Poem logo
Poem logo

bài thơ niệm phật 07132019

Tác giả: Trần Minh Hiền
BÀI THƠ NIỆM PHẬT
(Gồm 1001 khổ thơ với 4004 câu thơ)
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 10 năm 2017
211.
Cầu nguyện cho Ice đừng hại người
Nguyện cầu cho Barry đừng gây lũ
Cảm ơn Phật Bồ Tát cứu đời
Cho gia đình con được bình an dưới trời
212.
Xin cho Mẹ con Vợ con khỏe mạnh
Con thành công mơ ước đạt thành
Quỳ lạy Phật sám hối những tội lỗi
Thắp sáng tim mình giữa trời xanh
213.
Hy vọng từ bi hỷ xả giúp người
Con chịu tội để mọi người hết tội
Con chịu khổ để mọi người phơi phới
Trồng những mầm xanh cát sỏi lưng đồi
214.
Niệm Phật
Sát na
Chân thật
là quả
215.
Thương chúng sanh
Thương chính mình
Thương phước hạnh
216.
Nhân quả luân hồi
Chẳng ai tránh khỏi
thời gian tụ hội
Thương người cút côi
217.
Phật Bồ Tát giữa đời
Chịu đớn đau cực khổ
Hy sinh và chờ đợi
Cho chúng sanh được độ
218.
Thương chúng sanh còn đau khổ
Thương chúng sanh vẫn lầm đường
Phật Bồ Tát phải nhập thế
Để cứu giúp khắp ngàn phương
219.
Giác ngộ muôn đời còn chửa đạt
Tu hành muôn kiếp vẫn chưa thành
Gắng công nâng đỡ không thêu dệt
Cầu nguyện giúp người chẳng sát sanh
220.
Bền lòng tinh tấn từng giây
Từ bi hỷ xả đong đầy yêu thương
Giúp nhau san sớt vô thường
Cảm ơn Phật Pháp dặm đường thăng hoa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 7 năm 2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm