Poem logo
Poem logo

mo tuỏng huyèn thoại.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Mo tuo?ng Huye`n thoa?i.

Du`ng mo tuo?ng nguo`i ba?n hoa`n ha?o
Cha?ng co´ dau! Vi` ha´n da~ tu`ng gian...
La`m gi´o lay cu`ng ba~o lo´c hoang ta`n
Da~ do? tra`n cha?ng so´t ai tra`n tu?c..

Du`ng mo tuo?ng ke? thu` nga~ gu?c
Khi mie?ng mi`nh lien tu?c huenh hoang
Ha~y nhi`n xem mi`nh co´ kha´c chu~ xoa`ng...
Khong duo`ng, khong lo´i, khong ha`ng tha?ng ngay

Du`ng mo tuo?ng mi`nh co´ the? bay
Luu vong bu`n la´m ba`n tay co´ng ro`i
Do`ng do`i thi` va~n cu´ troi
Co`n ta gia` lu´ da~ ho`i ve` huu

Du`ng mo tuo?ng ta co`n sa´ng muu
No´i toa`n tin gia? nhu cu`u ngay ngo
Na`m trong ro? lo?ng lo chuye?n co do`,
Huye`n thoa?i cu´u nuo´c O ho! Tro` cuo`i....

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm