Poem logo
Poem logo

tác giả - 1

Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Là một nhà thơ giầu âm điệu và nổi tiếng đã trút vào tác-phẩm hầu như tất cả những cái say ở đời, thi-sĩ Vũ Hoàng Chương sinh ngày 5 tháng 5 năm 1916 ở Namđdịnh (Bắc-việt).

Xuất thân trong một giađdình Nho-giáo, Vũ Hoàng Chương học chữ Pháp có bằng tú-tài Tây. Thi-sĩ theo học trường Luật, nhưng lại bỏ để làm phó tranh-tra sở Hỏa-Xa miền Bắc. Được hơn một năm, Vũ Hoàng Chương lại nghỉ việc. Thi-sĩ bước sang nghề dạy học một độ, rồi theo học ban cử-nhân toán-học. Sau đó Thi-sĩ lại thôi và lại trở nên một nhà giáo.

Vũ Hoàng Chương bước chân vào làng thơ rất sớm và đã từng viết cho nhiều tờ báo xuất-bản ở Hà-nội.

Thi-phẩm của Vũ Hoàng Chương được nội tiếng nhất là tập Thơ Say xuất-bản năm 1940. Kế đó, từ năm 1943 đến năm 1954, sau khi di-cư vào Sài-gòn, nhà thơ họ Vũ đã cho ra đời thêm mấy tập thơ nữa là: Mây (1943), Rừng Phong (1954); một tập kịch thơ Vân Muội, Trương Chi, Hồng Diệp (1944).

Thi-sĩ Vũ Hoàng Chương hiện nay chuyên sống về nghề dạy học ở nhiều trường tư-thục. Còn về sự-nghiệp thơ, Thi-sĩ vẫn say-sưa sáng-tác và sẽ cho ra mắt bạn đọc tập thơ Hàm Ca và ba bản kịch thơ: Tâm Sự Kẻ Sang Tần, Thằng Cuội, Cô Gái Ma...

Phạm Thanh

__________
* Trích Thi Nhân Việt Nam Hiện Đại - Quyển Thượng của Phạm Thanh.


Cập Nhật: Thi sĩ Vũ Hoàng Chương mất ngày 6 tháng 9 năm 1976 tại Saigon.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm