Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lê Đạt
Tác phẩm: Tổng số có 33 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
sáng soi
Tác giả: Lê Đạt

Anh mang tình em đi. Qua những đèo lẻ vắng. Những sông trưa không đò. Những đường mưa ngẩn nắng. Anh mang tình em đi. Qua những đồi sim chín. Những sắc cây mơ già. Mưa rừng hoa múa tím. Anh mang tình em đi. Qua những...

sông quê
Tác giả: Lê Đạt

Bầy em én. Tin xuân. Tròn mẩy áo. Hội kênh đầy. Chân trắng. Ngấn sông quê. Nắng mười tám. Má bờ đê con gái. Cây ải cây ai. Gió sải. Tóc buông thề. Ông lão trạm bơm. Miệng o tròn. Ria chóp nón. Ô trời. Lòng cổ thụ bỗng...

thanh minh
Tác giả: Lê Đạt

Lúa con gái lam rùng rình nỗi gió Lá hát tình nắng tỏ bạch đàn chanh Nợ cũ khối xương rồng hoa trả đỏ Hương thắp gọi ba lần không đáp lửa Hồn có nhà hay bát mộ đi xanh

thơ hai câu
Tác giả: Lê Đạt

Mimôza. Nắng tạnh heo mày hoa lạnh. Mimôza chiều khép cánh mi môi xa. Vũ Ẻn. Bãi nổi sông thon chiều vỗ én. Đồi mềm mây lưu thủy mắt thuyền quên. Xôlô. Tiếng xắc xô cong đoạn tình mưa lụt. Để xôlô buồn khúc ruột...

thư không người nhận
Tác giả: Lê Đạt

Đôi chim cu anh nuôi Con trống mèo đen ăn thịt Con mái vào ra một mình Ấp lạnh bóng trăng rồi chết Vàng hồ bay thư không người nhận gió trả về

thu nhà em
Tác giả: Lê Đạt

Anh đến mùa thu nhà em. Nắng cúc lăm răm vũng nhỏ. Mà cho đấy rửa lông mày. Nông nỗi heo may từ đó. Mưa đêm tuổi nổi ao đầy. Ðồi cốm đường thon ngõ cỏ. Bướm lượn bay hoa ngày. Tin phấn vàng hay thuở gió. Tóc hong mùi...

thuở đầu dòng
Tác giả: Lê Đạt

Anh dắt em đến cửa tình yêu. Mùa nhỏ xưa. Mẹ dắt đến trường. Bài học vỡ lòng tuổi chớm. Trang vắng mưa đêm về sớm. Heo may rải đồng giấy non. Anh vực tay em. Be bé nét đòng. Ai có biết lòng mẫu tự ? Khuôn trắng. Chờ xem...

thủy mặc
Tác giả: Lê Đạt

Mây may thu mắt thủy mặc hồ Nét thảo biếc đậm mày quá khứ Nắng nhạt bước thon hè tình sử Jin xổ dài khăn chấm đỏ bụi mưa

tình điện toán
Tác giả: Lê Đạt

Chương tình yêu phiếu đục thừa lỗ nhớ Mạch loạn dòng tâm lưỡng số u ơ Tin phong nụ nhụy niêm tình hóc khóa Ðèn mơ ngơ Xuân ớ Ngã tường

tỏ tình
Tác giả: Lê Đạt

Lòng mới ngỏ yêu tim ngọng nói Lời tỏ tình chưa sáng sõi bình minh Âm lạ phố ồn oanh bỏ đợi Liễu đầu cành độc thoại đoạn trường xanh Em trung tâm nào Ngữ ngoại tim anh

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm