Poem logo
Poem logo
Tác giả: Cao Bá Quát
Tác phẩm: Tổng số có 13 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
trông trăng
Tác giả: Cao Bá Quát

Ả nguyệt cầm gương mắt ghé nghiêng Tự thương hiu quạnh thẹn thò riêng......... Biết đâu Thành Bắc đêm ngâm quạnh Chính lúc song Tây ngửng mặt nhìn ? do Khương Hữu Dụng dịch

uống rượu tiêu sầu
Tác giả: Cao Bá Quát

Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy. Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Thôi công đâu chuốc lấy sự đời. Tiêu khiển một vài chung lếu láo. Ðoạn tống nhất sinh duy hữu tửu (1). Trầm tư bách kế bất như nhàn (2). Dưới thiều quang...

vợ lính
Tác giả: Cao Bá Quát & Trần Đức Phổ

Chinh nhân phụ. Cao Bá Quát. Bạc mộ vọng tây bắc, phù vân cao bất phi. Tiêu tiêu văn mã minh, lương nhân phục vị quy. Tự quân tái vi biệt, tận nhật lý ty ky (cơ). Quân hành vị đương phản, vị quân tài chiến y. Dũng...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm