Poem logo
Poem logo

49 ngày cháu bé xáu só gạp tren duòng di

Tac gia: HẠO VŨ
Cha´u oi, cha´u da~ ra di
Ong ba` cha me?, ruo?t dau du´t li`a
Am duong ca´ch tro? xa chia
Cha´u oi, yen nghi? noi kia xuo´i va`ng
La`ng tren xo´m duo´i dua tang
Ba` con co ba´c hai ha`ng le? mang
Nga`y na`o cha´u ha~y cuo`i vang
Tuo?i co`n chua de´n, da~ sang kia bo`
Sinh tho`i ngoan ngoa~n, ngay tho
Me? cha du`m bo?c, ong ba` nang niu
Na`o hay so´ me?nh cho´ treu
Cuo´p di than cha´u ve` noi u ha`n
Suo´ng vui, chua tra?i nhan gian
Kho? dau chua bie´t the´ gian ho`ng tra`n
Ra di gia´c mo?ng thien nhan
Quay da`u da~ tha´y ha~m than cu?u tuye`n

Ca`u na?i ha` quay da`u luu luye´n
Canh ma?nh ba` quen he´t tra`n duyen
Da`u thai qua kie´p die?u huye`n
Mong cha´u vui suo´ng, ha~y quen no? tra`n.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm