Poem logo
Poem logo
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan
Tác phẩm: Tổng số có 14 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
cảnh chiều hôm
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn. Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn. Gác mái, ngư ông về viễn phố. Gõ sừng, mục tử lại cô thôn. Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi. Dặm liễu sương sa, khách buớc dồn. Kẻ chốn chương đài nguời lữ...

cảnh chiều hôm ( lục bát )
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan & Quốc Hưng Nguyên Cao

Hoàng hôn bảng lảng bóng chiều. Xa đưa tiếng trống nhịp đều ốc say. Ngư ông gác mái về tây. Gõ sừng mục tử vui vầy cô thôn. Ngàn mai gió cuốn mưa tuôn. Sương sa dặm liễu bước dồn ngất ngây. Lấy ai tỏ nỗi yêu này. Người xa...

cảnh thu
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Thánh thót tầu tiêu mấy giọt sương. Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ. Xanh um cổ thụ tròn xoe tán. Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ. Bầu dốc giang sơn say chấp ruợu. Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ. Cho hay cảnh cũng ưa...

chiều hôm nhớ nhà
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Vàng tỏa non tây bóng ác tà. Đầm đầm ngọn cỏ tuyết phun hoa. Ngàn mai lác đác chim về tổ. Dậm liễu bâng khuâng khách nhớ nhà. Còi mục gác trăng miền khoáng dã. Chài ngư tung gió bãi bình sa. Lòng quê một bước dường...

chiều hôm nhớ nhà ( lục bát )
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan & Quốc Hưng Nguyên Cao

Ác tà vàng toả non tây. Đầm đầm ngọn cỏ tuyết dầy phun hoa. Chim bay về tổ phương xa. Ngàn mai dặm liễu nhớ nhà bâng khuâng. Mục đồng còi thổi gác trăng. Chài ngư tung gió lâng lâng bãi bình. Hỏi đâu hỡi kẻ chung tình. Lòng...

chùa trấn bắc
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Trấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu. Chạnh niềm cố quốc nghĩ mà đau. Mấy tòa sen rớt mùi hương ngự. Năm thức mây phong nếp áo chầu. Sóng lớp phế hưng coi đã rộn. Chuông hồi kim cổ lắng càng mau. Người xưa cảnh cũ nào đâu tá. Khéo...

đền trấn võ
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Êm ái chiều xuân tới Trấn đài. Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai. Ba hồi chiêu mộ, chuông gầm sóng. Một vũng tang thuơng, nước lộn trời. Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn. Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi. Nào nào cực lạc là đâu...

ðền trấn võ
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Êm ái chiều xuân tới Trấn đài. Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai. Ba hồi chiêu mộ, chuông gầm sóng. Một vũng tang thuơng, nước lộn trời. Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn. Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi. Nào nào cực lạc...

nhớ nhà
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Vàng tỏa non tây, bóng ác tà. Ðầm đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa. Ngàn mai lác đác, chim về tổ. Dặm liễu bâng khuâng, khách nhớ nhà. Còi mục thét trăng miền khoáng dã. Chài ngư tung gió bãi bình sa. Lòng quê một bước càng ngao...

qua đèo ngang
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà. Cỏ cây chen lá, đá chen hoa. Lom khom dưới núi, tiều vài chú. Lác đác bên sông, chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc. Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. Dừng chân đứng lại, trời non...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm