Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lý Văn Phức
Tác phẩm: Tổng số có 25 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
nhị thập tứ hiếu
Tác giả: Lý Văn Phức

Lý Văn Phức tự là Lân Chi, hiệu là Khắc Trai, người làng hồ khẩu, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Hà Nội, sinh vào năm ất Tỵ (1785). Ông thi đỗ cử nhân vào năm 1819, niên hiệu Gia Long thứ 18. Ông trải ba triều vua Minh Mạng, Thiệu...

nhị thập tứ hiếu 12. đinh lan
Tác giả: Lý Văn Phức

Hán Ðinh Lan thuở còn thơ ấu, bóng xuân huyên khuất dấu non xanh, ðến nay tuổi đã trưởng thành, cám công sơn hải, thiệt tình trân cam. Tưởng dung mạo khắc làm mộc tượng, cứ bữa thường phụng dưỡng như sinh, khi...

nhị thập tứ hiếu 2. văn đế
Tác giả: Lý Văn Phức

Kìa Văn Ðế vua hiền Hán đại. Vâng ấn phong ngoài cõi phiên vương. Quên mình chức cả, quyền sang, phụng thờ Bạc Hậu lễ thường chẳng sai . Ðến khi nối ngôi trời trị nước, vẫn lòng này săn sóc như xưa . Mẹ khi ngại...

nhị thập tứ hiếu 8. đổng vĩnh
Tác giả: Lý Văn Phức

Ðời Hậu Hán có người Ðổng Vĩnh, nhà rất nghèo mà tính rất thành, thấu chăng, chẳng thấu trời xanh, phụ tang để đó, nhân tình còn chi . Liều thân thể làm thuê công việc, miễn cầu cho thể phách được yên. Cực cười...

nhị thập tứ hiếu1. ngu thuấn
Tác giả: Lý Văn Phức

Ðức đại thánh họ Ngu, vua Thuấn, buổi tiềm long gặp vận hàn vi, tuổi xanh khuất bóng từ vi, cha là Cổ Tẩu người thì ương ương. Mẹ ghẻ tính lại càng khe khắt, em Tượng thêm rất mực điêu ngoa . Một mình thuận cả,...

nhị thập tứ hiếu10. khương thị
Tác giả: Lý Văn Phức

Hán Khương Thị nhà còn lão mẫu, vợ họ Bàng vẹn đạo chữ tòng, mẹ thường muốn uống nước sông, vợ từng đi gánh thay chồng hầu cô. Mẹ thường muốn ăn đồ gỏi ghém, vợ chồng đều tìm kiếm đủ mùi, lại mời lân ẩu sang...

nhị thập tứ hiếu11. thái thuận
Tác giả: Lý Văn Phức

Người Thái Thuận ở sau đời Hán, dạ thờ thân tiết loạn khôn lay, ðương cơn khói lửa mây bay, liền năm hoang khiếm, ít ngày đủ no . Nơi rừng rậm kiếm đồ nuôi mẹ, nhặt quả dâu chia để làm hai, tặc đồ trông thấy nực...

nhị thập tứ hiếu13. lục tích
Tác giả: Lý Văn Phức

Hán Lục Tích thuở còn sáu tuổi, quận Cửu Giang đến với họ Viên, trẻ thơ, ai chẳng yêu khen, quýt ngon đặt tiệc tiểu diên đãi cùng. Cất hai quả vào ngay trong áo, tiệc tan xong, từ cáo lui chân, trước thềm khúm...

nhị thập tứ hiếu14. giang cách
Tác giả: Lý Văn Phức

Hán Giang Cách cô đơn từ bé, bước truân chuyên với mẹ đồng cư, ðương cơn loạn lạc bơ vơ, một mình cõng mẹ vẩn vơ dọc đường. Từng mấy độ chiến trường gặp giặc, giặc cố tình hiếp bắt đem đi, khóc rằng: "Thân mẹ lưu...

nhị thập tứ hiếu15. hoàng hương
Tác giả: Lý Văn Phức

Ðời Ðông Hán, Hoàng Hương chín tuổi, khuất bóng từ dòi dõi nhớ thương, hạt châu khôn ráo hai hàng, tiếng đồn vang dậy trong làng đều khen. Thờ nghiêm phụ cần chuyên, khuya sớm, ðạo làm con chẳng dám chút khuây,...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm