Poem logo
Poem logo

lttcs ht1 t8: halt

Tác giả: Sa Thi
Hằng ngày Cha vẫn ở bên con
Âu yếm dìu con khắp lối mòn
Lặng lẽ Cha nhìn con tất tả
Thầm thì Cha nói: “Nghỉ đi con!”

Bốn mẫu tự đầu của bài thơ này làm thành chữ HALT, có nghĩa là hãy dừng lại. Hoặc ít nhất là hãy chậm lại. Và Đức Giê-su đã bảo mình hãy phó thác mọi bận tâm lo lắng cho Ngài. Vì ách của Ngài êm ái và gánh của Ngài nhẹ nhàng. Có tín thác vào Chúa thì cuộc sống mình mới bớt căng thẳng.

H.A.L.T. is a commonly used acronym by 12-Step circles in discussions of triggers and relapse prevention, and it stands for hungry, angry, lonely, and tired. It is based largely on the content of four chapters from the Alcoholics Anonymous publication Living Sober.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm