Poem logo
Poem logo
Tác giả: Vua Thiệu Trị
Tác phẩm: Tổng số có 5 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bình lãnh đăng cao
Tác giả: Vua Thiệu Trị

Nguy nga bảo chướng đế thành nam. Giai tiết đề cao ức thắng đàm. Dịch liễn quang lâm tư sáng thủy. Vũ trường tiên suất hiệu hô tam. Thừa ân vũ trụ thiên niên tại. Túng lãm càn khôn vạn cảnh hàm. Bách nhị sơn hà tăng tráng...

hương giang hữu phiếm
Tác giả: Vua Thiệu Trị

Nhất phái nguyên uyên hộ đế thành. Thanh lưu sấn tảo nhạ lương sinh. Ba bình xuân thủy lung yên sắc. Chu trục thần phong động lỗ thanh. Thiên tửu vị can nhu ngạn thọ. Sơn hoa do luyến kết vân anh. Phiếm hồi vị yết Thương...

thiên mụ chung thanh
Tác giả: Vua Thiệu Trị

Cao cương cổ sát trấn điền xuyên. Nguyệt tướng thường viên tự tại thiên. Bách bát hồng thanh tiêu bách kết. Tam thiên thế giới tỉnh tam duyên. Tăng hoằng ngọ nhật u minh cảm. Liêu lượng dần tiêu đạo vị huyền. Phật tích Thánh...

thuận hải qui phàm
Tác giả: Vua Thiệu Trị

Hải bất dương ba tịch chiếu quang. Viên thành kiệt các thiếu trùng dương. Tịch phiêu hảo tiếp tranh hoa điệp. Chu sử hân khan trạch mộc sương. Cẩm lãm phi hồng phao hán biểu. Nha tường tỷ tiết trục thương lang. Khấu huyền...

tịnh hồ hạ hứng
Tác giả: Vua Thiệu Trị

Trừng luyện hàm không nhất vọng xa. Thiềm nha ảnh thủy trám tinh hà. Lâu đài hoa thụ trường sinh cảnh. Thiên địa sơn hà tứ hải gia. Vũ phiến mạn giao thi hóa nhật. Thuấn cầm uyển nhĩ nhập thi ca. Y nhiên nhân trí tình vô...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm