Poem logo
Poem logo
Tác giả: Tiều Phu
Tác phẩm: Tổng số có 5 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
...hẹn.
Tác giả: Tiều Phu

Thức thao đêm trắng neo hồn. đợi. Mong Tết con về. xới cỏ giăng. Mạ ơi... Xứ lạ. đêm Đông lặng. Chẳng pháo. mà nghe lửa xốn xang. Gởi gió Xuân về. neo cõi vắng. Nén lòng nhang khói... Hẹn...

...huế. nhớ o.
Tác giả: Tiều Phu

..nước đọng lư đồng. in ngói cũ. Rêu già vẽ mặt tượng : hồn xưa.. Huế em. giục giã thơ về ngự. Lăng tẩm tình...

...nỗi niềm.
Tác giả: Tiều Phu

.đốt bó củi. Lòng đêm. sôi mắt lửa. Vẽ chập chờn. nhân ảnh khoảng về xưa.. Tiếng thở dài. Xao xác. cũng cùng đưa... ..đốt bó củi. Nhớ đêm lành. phố núi. Thuở bình yên. nôì bánh Tết :niềm vui. Lăn theo...

đêm . riêng...
Tác giả: Tiều Phu

Đêm. Len lỏi. dòng mực đen bí ẩn. Ngõ ngách rừng già. Thêm sẫm niềm thiêng. Kẻ tiêù phu. Đốn mãi. nhánh tình riêng.. Nhựa cằn cỗi. Mảng da sầu. vẫn bện... Đêm. Sương gội rừng hoang. Giăng. tơ màng nhện...

vệ đường. góc nhỏ...
Tác giả: Tiều Phu

...mượn . chút nhé.. Vệ đường. dừng chân nghỉ.. Kẻ tiều phu. đặt nhẹ gánh củi khô. Chân Mối , Mọt. động đàn. xao xác vỡ... Trút mạt tro ... Ruột gỗ. đã nặng ghì.... ...mượn . chút nhé.. Lòng đêm . cùng góc...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm