Poem logo
Poem logo

* quyến rũ bây giờ.

Tác giả: Hà Nguyên Du
* chụp bắt thơ (17) (thơ song ngữ, xem bản dịch phía dưới)

"giữa hiện đại, tìm về thơ cổ
thêm cho hồn... hiển lộ tinh hoa "

* quyến rũ bây giờ.!!

1.
cùng tất biến, là câu xưa cũ...
biến tất thông, "quyến rũ bây giờ"
ta tìm ta bắt, trong thơ...
những con sâu chữ, lơ mơ "ra rìa"
đường trường, ta chắc chân hia
kiếm cung hào khí, đề Bia Mộ mình...

2.
nổi khí tiết, rập rình ngu dại
phẫn nộ kia, là cái hố đời.!!
ai về tôi lại, cái tôi
xứng chăng tầm vóc, bao đời tiền nhân.!?
nên không... cái gọi sinh phần!?
nghìn năm kim cổ, luôn cần tinh hoa

3.
bao sắc dáng, lụa là show up...
quanh vấn nghi, bầm dập ai lường
cái thùng rỗng, giọng khinh chuông...
múa may lơi lã, tích tuồng ghetto

4.
ta sống thật, không dù không lộng
mặc nhân tình, áo xống xênh xang...
em còn khinh bạc, trọng vàng...
cũng nên nhỏ nhẹ, khẽ khàng bên nhau...

5.
sông thế thái, bắc cầu qua dễ
cớ chi em câu nệ, lạm bàn??
hãy nên, lật lấy từng trang.!!
tìm câu hiển thánh, kho tàng danh nhân...

6.
ta gãy cánh, bao lần sinh tử
em hãy tin và thử đi nào.!?
kẻo không, sẽ hận sẽ đau
kẻo không trách cứ, gục đầu ăn năn...

7.
ta không phải một thằng, nghèo chữ.(!!!)
cớ chi em, do dự đôi đường??
nên về học lấy chữ Thương...
hiểu nhau hai chữ, là đường vô chiêu.!!

Hà Nguyên Du


Modern Seduction

"In the middle of modernity, looking for ancient poetry
to enhance the soul and manifest its quintessence”

1.
At the end, is the old saying...
The end is the new beginning, "seducing now"
we find out in the poetry...
There are worms that are drowsily "marginalized"
in the long road of life, with these feet and hands
we are building our legacies, our tombstones…

2.
In these spontaneous impulses, sometimes displacing the stupidity
our anger and hatred, it's a pitfall of life!!
Don't be a slave to our egos
worthy stature, generations of predecessors!
Shall we... our destiny!?
For thousands of years, new and old, we always need quintessence

3.
Many forms and essences just show up...
All doubts and expectations
the box is empty, the bell is screeching...
Flirtatious dance, what a cumbersome ghetto

4.
Just live real, not too fancy or gorgeous
even though others might be hankering in their displacement
one might still despise silver and value gold...
Just do it softly, and quietly to those who are liked-minded…

5.
The river of life is easy to cross
to more foolish excuses or discussions??
Just turn over page by page!!
Find the holy word, treasure of the famed elders…

6.
I broke my wings many times in this life and death
please believe me and try it!
If not, one might be hurt and resentful
if not, there is no blame or repentance...

7.
I'm not a guy who is poor in words (!!!)
Excuse me, why do you still hesitate?
So I came back and learned the word LOVE.
Practice these two words: Love and Understanding; it’s the best thing you can ever do.

Lượt dịch bởi: Bạch X. Phẻ

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm