Poem logo
Poem logo
Tác giả: Chưa Biết
Tác phẩm: Tổng số có 134 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
vô đề
Tác giả: Chưa Biết

Iugkjgkhbk Bugkhbkhbkhg Biugkubkub Bigkjgkugkugk Giugkhgkjggku

vô đề
Tác giả: Chưa Biết

Vkugkugkjgkjbjbljhli Bkhbkhbkhbkjgkjg Bkhbkubkhkjhk B,jbljhjkhjljhlkhih

vô đề
Tác giả: Chưa Biết

.b,khlkhlkjlkj Ugkjgkjhhlikhlihljhli Hvjhvkjg,jgkjhk Mhgkhgkjgkjhljhl

vô đề
Tác giả: Chưa Biết

Bojhoihlihih Hvjhvjkghg Kvkhgkhghg Cjhvjhvjhvjhv Khvjhvjhvhg

vô đề
Tác giả: Chưa Biết

Gouglubljbljhl Khbkhgkhbkhbkjbkhb Vjhviygkhgkhhb Khvkgkhubkjbkj

vô đề
Tác giả: Chưa Biết

Ljbojhljbjh Biugiubojhou Khgihgkhgkgi Hkgihgkhgkhg

vô đề
Tác giả: Chưa Biết

Hohoihoihibkhgi Khgkugkhbkhbkjb Jhgihgkhgkhgkugkug Hjgihhgkhgkhgkugi

vô đề
Tác giả: Chưa Biết

Hiuhkjbkjbkugl Kukkjgkhbkjboub Bigkkjhouhoihoiho Iugiuhouhouhoihoih

vô đề (1)
Tác giả: Chưa Biết

Cảnh chiều đông qua thoáng đượm buồn Lá vàng gió cuốn tận xa xa Chân mây ảnh đỏ sương chẳng rõ Lá kia theo gió, có nhớ nhà? .

voi con biết nghe lời
Tác giả: Chưa Biết

Ở vùng Ấn Độ xa xôi. Bốn mùa có ánh mặt trời chói chang. Bé voi dạo bước lang thang. Gặp con suối nhỏ chạy ngang cánh rừng. Trời đang hun nóng quá chừng. Bé voi hút nước vòi tung mưa rào. Ôi trời, nước mát làm sao. Mát...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm