Poem logo
Poem logo
Tác giả: Vũ Huy Quang
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
truyện ký
Tác giả: Vũ Huy Quang

Ngồi chợ đánh hổ. (Toạ thị đả hổ). Hai người ngồi nói chuyện đánh hổ. Hoặc cưỡi đầu hoặc kéo đuôi. Hay đấm vào mõm nó. Một người đi ngang qua cười. Các bác bàn chuyện đánh hổ. Còn như tôi biết thì vào rừng. Đàn bà...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm