Poem logo
Poem logo
Tác giả: Hoàng Sào
Tác phẩm: Tổng số có 3 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
.tiểu sử
Tác giả: Hoàng Sào

Hoàng Sào (?-884), người Sơn Đông, năm Càn Phủ Đường, Hy Tông thứ 2 (875) cùng Vương Tiên Chi lãnh đạo nông dân khởi nghĩa, trước sau trên mười năm, có lần đánh phá kinh đô Trường An . Là một lãnh tụ nông dân nổi tiếng thời...

đề cúc hoa
Tác giả: Hoàng Sào

Táp táp tây phong mãn viện tài. Nhị hàn hương lãnh điệp nan lai. Tha niên ngã nhược vi Thanh đế. Báo dữ đào hoa nhất xứ khai. Dịch Nghĩa. Ào ào gió tây trong vườn trồng hoa cúc. Nhị tàn, hương lạnh, bướm khó bay qua. Năm tới...

đề hoa cúc
Tác giả: Hoàng Sào

Vi vút đầy vườn thổi gió tây Nhụy rầu hương lạnh, bướm khôn bay Nếu xuân năm tới ta làm chúa Truyền với hoa đào nở cả đâỵTÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm