Poem logo
Poem logo
Tác giả: Tú Mỡ
Tác phẩm: Tổng số có 4 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
dân ngu phú
Tác giả: Tú Mỡ

DÂN NGU PHÚ ( Tú Mỡ ). Nghĩ đến thôn dân. Ngán thay hủ tục! Dòi từ trong xương. Dột từ trên nóc! Việc làng nát tựa tương dầm. Trí dân tối như hũ bọc. Dưới, đàn em một lũ bần cùng. Trên, kẻ cả những người ô...

điếu đức tụng
Tác giả: Tú Mỡ

Người Việt Nam phải lấy thuốc lào làm quốc tuý. Còn thú vị nào hơn cái thú vị yên vân. Từ Vua quan cho đến hạng bình dân. Ai mà chả làm bạn thân với điếu. Từ ông Thừa trở lên cụ Thiếu. Đi ra đường phi điếu bất thành...

mười thương
Tác giả: Tú Mỡ

Một thương tóc lệch đường ngôi, hai thương quần trắng, áo mùi, khăn san. Ba thương hôm sớm điểm trang, bốn thương răng ngọc hai hàng trắng phau. Năm thương lược Huế cài đầu, sáu thương ô lục ngả màu thanh thiên. Bảy...

tương tư
Tác giả: Tú Mỡ

(1900-1976). Vì ai nên nỗi nhớ cùng thương. Một mối tơ tình dạ vấn vương. Tựa gối mơ màng hình bạn ngọc. Thấy trăng nhớ tưởng bóng người vàng. Ruột tằm chín khúc vò tơ rối. Giấc điệp năm canh diễN khác trường. Muốn...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm