Poem logo
Poem logo
Tác giả: Chu Thấp Hy
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
đề từ truyện kiều
Tác giả: Chu Thấp Hy

Trụy nhập yên hoa ngộ thử sinh. Vị khanh thê uyển cánh liên khanh. Cù lao sinh ngã thân hà tích. Ân oán thù tha nguyện dĩ binh. Thập ngũ niên dư cam khổ huống. Nhất thiên lý ngoại thủy chung tình. Tỳ bà vô hạn thương tâm...

tổng đề truyện kiều
Tác giả: Chu Thấp Hy

Nhất trụy yên hoa thập ngũ niên. Du du vận sự chí kim truyền. Minh tuy khả lãnh tình trung tại. Thân túng kham bi hiếu dĩ tuyền. Tảo ngộ phù sinh y đoạn ngạnh. Chỉ tương u oán ngũ băng huyền. Tiền đường thượng hữu tu lai...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm