Poem logo
Poem logo

cuộc sống xuất gia

Tác giả: Sakya Sông Lam
Cuộc sống xuất gia chẳng có gì
Con đường giác ngộ thế mà đi
Tay ôm bình bát nào lưng bạc
Dạ trú hư không chẳng vết tỳ
Trải ánh từ bi miền thế tục
Nương nguồn trí tuệ pháp vô vi
Trời mây sông nước như là bạn
Mỗi phút giây trôi cũng diệu kỳ.

Sakya Sông Lam _ 03.07.2018

* Chú thích:
- Dạ trú hư không: ý nói an trú tâm biết Tỉnh Giác (gọi là Tâm Giải Thoát hay Không Giải Thoát) vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt.
- Pháp vô vi: Đoạn tận Tham Sân Si, an trú tâm biết Chánh Tri Kiến (Tuệ Giải Thoát), nhờ vậy mà Giới viên mãn không bị sứt mẻ (Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng) nên gọi là Vô Tác giải thoát.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm