Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Bá Trác
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
hồ trường
Tác giả: Nguyễn Bá Trác

Đại trượng phu không hay xé gan bẻ cật phù cương thường. Hà tất tiêu dao bốn bể lưu lạc tha phương. Trời nam nghìn dặm thẳm. Non nước một mầu sương. Chí chưa thành, danh chưa đạt. Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc. Trăm năm thân...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm