Poem logo
Poem logo
Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt
Tác phẩm: Tổng số có 4 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chó già
Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt

Tuy rằng muông cẩu có ân ba, răng rụng lâu năm nó phải già. Bởi đuổi hươu Tần nên mỏi gối, vì lo khỉ Sở mới dun da. Không ai trấn Bắc ngăn bầy cáo, ít kẻ ngừa Tây giữ đứa tà. Mạnh mẽ như xưa còn hớn hở, bây giờ yếu...

đĩ đi tu
Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt

Lầu xanh thảnh-thoát tiếng chuông truyền, tỉnh giấc cao - đường lúc ngửa-nghiêng. Mượn chiếc thuyền tình qua biển ái, đưa con sóng sắc đến rừng thiêng. Trông gương trí-tuệ lau lòng tục, lần chuỗi bồ - đề dứt trải...

gành móm
Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt

Tượng mắng non sông tác chẳng tà, cớ sao Gành Móm lại do ra? Chòm rong lộp-xộp râu Bành-Tổ, kẹt đà gio - gie nớu Tử-Nha. Miệng xúc trêu-trao cơn sóng dợn, khăn lau quọt-quẹt thức mây qua. Thày-lay thử hỏi xuân thu...

trâu già
Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt

Một nhắm xương, một nhắm da, bao nhiêu cái ách đã từng qua. Đuôi cùn biếng vẫy Điền-Đơn hỏa, tai điếc chi nghe Nịnh-Thích ca. Sớm dạo nội sằn đi khấp-khởi, tối về tử lý thở hê - ha. Bôi chuông nhớ thuở qua đường...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm