Poem logo
Poem logo
Tác giả: Trác Phạm
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
con gái
Tác giả: Trác Phạm

Một cô làm chẳng nên chi. Hai cô xúm lại cái gì cũng tiêu. Ba cô khỏi phải nói nhiều. Tiệm nào chẳng ghé chợ nào chẳng vô. Bốn năm sáu bảy tám cô. Cô nào cũng vậy có bồ nào hơn. Trèo cao như núi Thái sơn. Tiêu xài như...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm