Poem logo
Poem logo

rượu cùng tri kỷ trăm bình thiếu lời chẳng giao hoan nửa tiếng nhiều!

Tác giả: Thiết Dương
RƯỢU CÙNG TRI KỶ TRĂM BÌNH THIẾU
LỜI CHẲNG GIAO HOAN NỬA TIẾNG NHIỀU

RƯỢU rót tràn ly một buổi chiều
CÙNG hòa bản mộng bớt cô liêu
TRI âm gặp gỡ mời nâng chén
KỶ niệm say sưa hát lẩy kiều
TRĂM tốt vạn lành tha thiết tặng
BÌNH thơ luận phú dạt dào yêu
THIẾU điều nặng nhẹ ta thầm hiểu
LỜI CHẲNG GIAO HOAN NỬA TIẾNG NHIỀU.

Thiet Duong
16/02/20

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm