Poem logo
Poem logo

hãm xa bắt tướng [1]

HÃM XA BẮT TƯỚNG [1]

[Bắt Tướng Trong Cung]
{Đỏ đi tiên : Đỏ thắng]

Hãm Xa Bắt Tướng quá thần sầu !

Ăn Xế quân đen mất nhiệm mầu

Pháo nổ Tượng đen lui cứu bạn

Hậu quân đỏ chiếu Tướng về đâu ?

Một Xe hai Pháo đen thua cuộc !

Đơn Pháo đỏ quân thắng trận đầu

Cuộc thế như quân cờ chuyển vận

Hành quân tướng giỏi bỡi mưu sâu. ..

Dương Lam[vophubong]

...Bình luận thêm : Nếu đen không ăn xe đỏ thí, Tướng đen xuất
[Tg5 bình 4] Xe đỏ sẽ ăn xe đen...[X2 tấn 1] Đỏ hơn quân... đỏ thắng...

Xin bấm vào hàng dưới đây để theo dõi và bình luận bàn cờ "HÃM XA BẮT TƯỚNG"

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=vPi-7vYtJ4c

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm