Poem logo
Poem logo
Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm
Tác phẩm: Tổng số có 4 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chiếc lá đầu tiên
Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm

Em thấy không - tất cả đã qua rồi. Trong hơi thở, và thời gian rất khẽ. Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế. Hoa súng tím vào trong mắt lắm say mê. Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay. Tiếng ve trong veo xé đôi bờ nước. Con ve...

hò hẹn mãi cùng em cũng đến
Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến. Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi. Còn sót lại trên bàn bông cúc tìm. Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi. Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới. Như cánh chim trong mắt của chân trời. Ta đã chán lời...

hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến. Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến. Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi. Còn sót lại trên bàn bông cúc tím. Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi. Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới. Như cánh...

viên xúc xắc mùa thu
Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm

Tình yêu đến trong đời không báo động. Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ. Viên xúc xắc mùa thu trong cỏ. Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng. Anh đi qua những thành phố bọc vàng. Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ. Qua...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm