Poem logo
Poem logo

cho mua he

Tac gia: Anh Tho
Tro`i lo´e na´ng, cho? va`o da`y nhu~ng na´ng
Da`y nhu~ng nguo`i chen chu´c ho?p...mo` hoi.
Ca´c me?t bu´n ba`y ruo`i khong ho? tra´ng.
Ca´c sa`ng dua ba´n nha?ng ki´n xanh tuoi.

Day, go´c qua´n ba` gia` ngo`i ru~ no´ng.
Kia, cu?a le`u ong la~o qua?t khan tay.
Cho´ le luo~i ngo`i thu` nhi`n cu~i do´ng,
Lo?n tro´i na`m ho`ng ho?c tho? cang giay.


Trong khi a´y, tie´ng rao mo`i nho´n nha´c,
Nhu~ng ha`ng che`, ha`ng nuo´c cha?y va nhau.
Nhung da´t nha´t co´ chi? ha`ng ba´n qua?t
Ngo`i truo´c di`nh khong ki?p de´m tie`n xau.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm