Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lặng
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
ai làm cho nắng thôi vàng cho mưa kia đổ, cho nàng xa ta?
Tác giả: Lặng

Ai làm cho nắng thôi vàng. Cho mưa kia đổ, cho nàng xa ta? Cuộc yêu như mới hôm qua. Vừa quay đầu giận bỗng là người dưng. Còn trông thấy mỗi bóng lưng. Dẫu tình sâu đậm phải dừng tại đây. Người cố giữ, kẻ buông tay. Trải...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm