Poem logo
Poem logo

cho chieu

Tac gia: Anh Tho
Ma?t tro`i la?n ben di`nh chie`u la?ng le~,
Da~y le`u khong gio´ la?nh ho?p nhau va`o.
Va`i bo´ng to´i vu?t ve` trong ca´nh se?,
Trong cho`m si buong re~ du´ng lao dao.

Im la?ng qua´! Tren duo`ng quanh ca´c qua´n
Lu~ mu?c do`ng lu~ng thu~ng cuo~i trau qua.
Con cho´ la?c am tha`m dua buo´c na?n
Ma?c gio´ chie`u que´t la´ duo´i cay da.

Ben ao va´ng nuo´c be`o de`nh nga?p to´i
Cho`m tre xanh yen la?ng du´ng om bo`.
Mo?t ong la~o an ma`y do` da~m lo´i
Buo´c ga?y la`n tham qua´n ngu? bo vo.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm