Poem logo
Poem logo

dam ma

Tac gia: Anh Tho
Ke`n tro´ng no?i da`n ha`ng co` do´i luo´t
Theo gio´ chie`u pha´t pho´i tra´ng suong tang.
Da`n, sa´o nhi?p da`i dua duo`ng na~o nuo?t
Co~ quan ta`i la?ng la?ng tie´n nghiem trang.

Theo lie`n cu~u va`i ba ong cho´ng ga?y
Dam ba?y ba` ru~ to´c kho´c sa`u bi.
Mo?t hai nguo`i ra´c ca´c thoi va`ng gia´y
Va` dua tra`u mo`i nhu~ng kha´ch theo di.

He´t duo`ng xo´m quanh co ro`i he?o la´nh
Re~ lo´i do`ng co` nga?p lu´a ra`u bong.
Da´m va`o ma~i trong suong chie`u hiu qua?nh
Ho?a tie´ng tru`ng ren ri? kho´c thu khong.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm