Poem logo
Poem logo
Tác giả: Thích Nhật Từ
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bảy bài thơ hiếu, kính dâng mẹ
Tác giả: Thích Nhật Từ

Tiếng mẹ ru. Ầu ơ, nhớ tiếng mẹ ru. Cho con yên giấc mẹ lo chuyện nhà. Lời mẹ ru như tiếng ca. Thấm sâu tâm thức con đà quên đâu. Lời mẹ ru có trước sau. Có trăng, có gió, có sao, có trời. Có nhân bản, có tình...

tình mẹ
Tác giả: Thích Nhật Từ

Dù con đếm được cát sông. Nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu. Dù con đo được sớm chiều. Nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Dù con đi hết trăm miền. Nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Dù con cản được sóng cồn...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm