Poem logo
Poem logo
Tác giả: Duc Luu
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chị tôi
Tác giả: Duc Luu

Còn đêm nay nữa rồi thôi. Ngày mai khăn gối chị tôi theo chồng. Lạ chưa tự thuở má hồng. Mấy phen lệ chị lưng tròng thế đâu! Mẹ vờ trông chị, mắng yêu, "Rõ hay, đã bảo lắm điều nghĩ xa! Tôi nay còn khoẻ cơ mà,...

ngày chị về
Tác giả: Duc Luu

Hôm qua ra mộ thăm me, họ đồn chị có trở về thăm quê, hăm lăm năm ngót trôi qua, chị tôi biết có tìm ra lối về. Tần ngần chân bước ven đê, qua con suối Giữa, hướng về thành Quan. Còn kia từng bụi tre làng. Mặn...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm