Poem logo
Poem logo
Tác giả: Quảng Diệu Trần Bảo Toàn
Tác phẩm: Tổng số có 3 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
khất nợ
Tác giả: Quảng Diệu Trần Bảo Toàn

Đã ngoài ba mươi tuổi. Tóc điểm màu ngược xuôi. Mặt in hằn năm tháng. Giọt lệ khô đôi hàng. Trái tim ta hóa đá. Thôi rung rồi... âm ba. Thơ hoa xin khép lại. Sân quanh thưa dấu hài. Em, nụ hồng nho nhỏ. Nhẹ phiêu du...

thị ngạn am
Tác giả: Quảng Diệu Trần Bảo Toàn

Trúc, Lan, Bàng… bái kiến. Thị Ngạn… biệt ưu phiền. Sư mang hình vóc hạc. Trí tuệ Người vô biên. Nhắp chung Trà Sen nhỏ. Ung dung Thầy làm thơ. Tây Phương mặt trời đỏ. Am Thơ tràn ý thơ. Vội vã và du thủ[1]. Qua bao rồi...

thu cảm
Tác giả: Quảng Diệu Trần Bảo Toàn

Sương Thu. Đã chớm đầu cành. Gió Thu gieo rắc. Ngọn ngành biệt ly. Tình Thu. Chợt khởi niềm nghi. Tim Thu khát vọng. Tư nghì xanh xao. Sớm Thu. Bừng tỉnh chiêm bao. Chiều Thu. Ai nỡ xôn xao niệm trần. Trăng Thu. Bóng đổ...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm