Poem logo
Poem logo
Tác giả: Phan Trung Thành
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
mỗi ngày
Tác giả: Phan Trung Thành

Cửa nhà khoá rồi mở. Bát đũa ướt lại khô. Đi vài vòng cái chổi. Về nằm góc thập thò. Bố mặc đồ mẹ ủi. Thẳng cả ngày cơ quan. Con mặc đồ mẹ ủi. Thơm từ nhà đến... trường! Xong rồi, mẹ ra chợ. Sắm thêm ít... hành ngò. Mẹ...

vòng đêm hồ xuân hương
Tác giả: Phan Trung Thành

Nếu không có hồ Xuân Hương. Đêm xa Đà Lạt thả buồn vào đâu? Hỏi thông thông đứng cúi đầu. Ta nghe trổ bóng ngàn sau gốc già. Ngựa thồ ai đã ngủ chưa. Trong mơ thấp thỏm nắng mưa thế nào ? (mày nằm nhai lại...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm