Poem logo
Poem logo

humble

Tác giả: Audrey Assad - Sa Thi
Khiêm cung và nhập thể, tình nguyện hạ mình ấy là Ngài
Mặc xác phàm và mang lửa sự sống, cũng là Ngài
Hạ mình khoác da người để biết thế nào là thế giới đa đoan
Khiêm cung, thậm khiêm cung Đức Giê su

Khiêm hạ trong phiền muộn, Ngài vui lòng mang thập tự
Chẳng bao giờ từ chối hiến mạng cho kẻ yếu hèn nhất.
Hạ mình mang tội chúng ta

Humble in sorrow, You gladly carried Your cross
Never refusing Your life to the weakest of us
Not too proud to bear our sin
To feel this brokenness we're in
Humble, humble Jesus

We bow our knees
We must decrease
You must increase
We lift You high

Humble in greatness, born in the likeness of man
Name above all names, holding our world in Your hands
Not too proud to dwell with us, to live in us, to die for us
Humble, humble Jesus

We bow our knees
We must decrease
You must increase
We lift You high

We bow our knees
We must decrease
You must increase
We lift You high

We lift you high [x7]

Humble
You are humble
Make me humble like You
We lift You high

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm