Poem logo
Poem logo
Tác giả: Audrey Assad - Sa Thi
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
humble
Tác giả: Audrey Assad - Sa Thi

Khiêm cung và nhập thể, tình nguyện hạ mình ấy là Ngài. Mặc xác phàm và mang lửa sự sống, cũng là Ngài. Hạ mình khoác da người để biết thế nào là thế giới đa đoan. Khiêm cung, thậm khiêm cung Đức Giê su. Khiêm hạ trong...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm