Poem logo
Poem logo

bóng chiều quê

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
BÓNG CHIỀU QUÊ
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Tan nắng ngõ chiều lộng trắng mây
Bướm chao vườn cũ lối thu gầy
Tàn hương cửa trước mùa trăng tỏ
Nhạt gió hiên đầu buổi mộng vây
Chan chứa lệ sầu đêm vắng mẹ
Thở than lòng hận tối xa thầy
Màn buông khói bạc màu hư ảo
Nan giải chuyện buồn gợi đó đây ...

Nghịch :

Đây đó gợi buồn chuyện giải nan
Ảo hư màu bạc khói buông màn
Thầy xa tối hận lòng than thở
Mẹ vắng đêm sầu lệ chứa chan
Vây mộng buổi đầu hiên gió nhạt
Tỏ trăng mùa trước cửa hương tàn
Gầy thu lối cũ vườn chao bướm
Mây trắng lộng chiều ngõ nắng tan ./.

Lê Cảnh Tiến 13/10/2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm