Poem logo
Poem logo

chia doi mai vàng.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Chia doi Mai va`ng.

Tan Su?u xuan da` to´i noi
Muo?n dam ba chu~ thay lo`i chu´c xuan
Tho`i gian mi`nh da~ cuo´i tua`n
Gio` ra?nh nhi`n la?i doi pha`n truo´c sau.

Xua o? xo´m mo´i ben nhau.
Tho`i gian dua da?y chi`m sau va`o do`i
Hai tha`ng o? hai phuong tro`i
Hai ma?t tra´i da´t cu`ng do`i gi`a nua.

Ga?p nhau bay gio`... Chi?u thua!
May ma` co´ Face nen du`a chu´t thoi...
Xuan xua hai tha`ng que´t voi
Tie`n cong chi? du? chia doi mai va`ng.

Ru? nhau nhu the´ cho sang
Qua tho`i gian a´y doi da`ng ca´ch nhau
Bay gio` tham ho?i doi cau
Ca`u xin khoe? ma?nh be`n lau tuo?i gi`a...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm