Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đôngthi
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
vô tư
Tác giả: Đôngthi

Ngày nay Lãnh Đạo Rất Vô Tư. Chẳng thiết Nên, và chẳng thiết Hư. Nhắm mắt tin lời Mao Chủ Tịch. Cúi đầu... theo sách Ngạ la tư. Tiến nhanh, và mạnh... rồi Lùi lại. Tụt hậu, thua xa... vẫn Ráng chờ. Ông Mác, Ông Hồ... xin...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm