Poem logo
Poem logo

ăn vụng của cha tau

Tác giả: Lê Sáng
ĂN VỤNG CỦA CHA TAU
Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Khi bựa qua mệ mi nói với tau
Chộ hai đứa trèo rào vô bứt bưởi
Một thằng trên còn một thằng đứng dới
Một đứa quăng một đứa
chụp nhịp nhàng.

Bọn ni khun cơn lông ở ngoài đàng
Trấy cực sây nhưng múi khô khó nót
Cơn trong nương thì cha ôi rành ngọt
Giống ni mua của Lộc Cụt bên Vều.

Tau đang canh coi túi hấn mà trèo
Bì gạch nửa tau đã treo để sặn
Khun kiểu chi tau cũng dằn một trận
Bắt được người thì tau vặn mất răng.

Vọc xu hào mệ mi vại mới xong
Tổ cha hắn dậm nát còn chi nựa
Cả bên tê choa mần hai vạt độ
Trấy non rồi hấn nhổ cả giàn tre.

Mi viết bài đăng lên doạ nó nghe
Đăng trên nhóm con bà Hoè nó lập
Trang nớ đông tau chộ người tấp nập
Kiểu chi đăng nó cụng đọc mi nà.

Tau đang ngồi ngoài chợ sửa bếp ga
Khi túi nấu lửa thoà teo hết ống
Thôi rứa hây ! Mi viết luôn cho nóng
Ghi tựa đề "ăn vụng của cha tau".

(Ngày 19/02/2021 _ Rảnh rỗi nhớ tiếng quê Quang Sáng viết vui mong cả nhà đừng chấp kkk)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm