Poem logo
Poem logo
Tác giả: Alien
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
anh yêu em
Tác giả: Alien

Em là Chúa. Anh ngày ngày đi lễ. Em là Phật. Anh nguyện chay trường. Em là Alas. Anh quấn khăn trùm mình, ngày ngày sì sụp lạy quỳ. Em là thánh là thần. Anh tôn thờ cúi đầu phủ phục. Em là hoàng hậu. Anh đành làm...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm