Poem logo
Poem logo

dạo choi hò guom chièu cuói xuan 2

Tac gia: HẠO VŨ
Da?o Choi Ho` Guom Chie`u Cuo´i Xuan 2
*
Nguo`i xua muo?n guom quy´,
Tu? nghi~a xu´ Lam Son,
Che´m quan Minh xam la´n
Tha´t ba?i chi´ khong so`n!
Du?ng nha` Le nghie?p lo´n,
Bao do`i cho´i su? son!
Giu~ gi`n no`i gio´ng vie?t
Do´t ngo?n lu?a cam ho`n!
Gia?c nga`n nam phuong ba´c
Muo´n xam chie´m nuo´c non,
Bao do`i nay va~n the´
Lo`ng tham va~n ma~i co`n!
Ve` Ho` Guom la?i nho´
Cha ong da?n cha´u con,
Ma?nh non song ga´m vo´c
Ha~y giu~ gi`n trong nom
Du`ng la`m dan ba´n nuo´c
So´ng nhung lu?a hi? hoan!
Bao anh linh nga~ xuo´ng,
Yen nghi? cha?ng bi`nh an.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm