Poem logo
Poem logo
Tác giả: Khuyết Danh
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bích câu kỳ ngộ
Tác giả: Khuyết Danh

Mấy trăm năm một chữ tình, dưới trời ai kẻ lọt vành hóa nhi. Cơ duyên ngẫm lại mà suy, trời Nam nào có xa gì cõi Tây. Tương duyên kỳ ngộ xưa nay, trước kia Lưu, Nguyễn, sau này Bùi, Trương. Kìa ai mê giấc Đài Dương,...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm