Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đoàn Thị Điểm
Tác phẩm: Tổng số có 5 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chinh phụ ngâm ( lục bát )
Tác giả: Đoàn Thị Điểm & Quốc Hưng Nguyên Cao

( Chuyển một phần tác phẩm CHINH PHỤ NGÂM của ĐOÀN THỊ ĐIỂM ra thể LỤC BÁT ). Đất trời nổi gió bão lên. Má hồng nhiều nỗi truân chuyên thảm sầu. Xanh trên thăm thẳm tầng sâu. Vì ai mà có nỗi đau thế này. Trường thành...

chinh phụ ngâm ( lục bát )
Tác giả: Đoàn Thị Điểm & Quoc Hung Nguyen Cao

Đất trời nổi gió bão lên. Má hồng nhiều nỗi truân chuyên thảm sầu. Xanh trên thăm thẳm tầng sâu. Vì ai mà có nỗi đau thế này. Trường thành bóng nguyệt lung lay. Cam tuyền u uần ngàn mây khói mờ. Chín tầng gươm báu trong...

chinh phụ ngâm diễn nôm
Tác giả: Đoàn Thị Điểm

I. Thuở trời đất nổi cơn gió bụi. Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Xanh kia thăm thẳm tầng trên. Vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt. Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây. Chín tầng gươm...

nỗi đau chinh phụ
Tác giả: Đoàn Thị Điểm & Quoc Hung Nguyen Cao

Đất trời nổi gió bão lên. Má hồng nhiều nỗi truân chuyên thảm sầu. Xanh trên thăm thẳm tầng sâu. Vì ai mà có nỗi đau thế này. Trường thành bóng nguyệt lung lay. Cam tuyền u uần ngàn mây khói mờ. Chín tầng gươm báu trong...

nữ trung tùng phận
Tác giả: Đoàn Thị Điểm

Dụng văn hóa trau tria nữ phách, lấy kinh luân thúc thách quần hồng. Gươm thư giúp sức gươm hùng, điểm tô nghiệp cả con Rồng cháu Tiên. Bởi rẻ rúng thuyền quyên thiếu học, dầu chí thân tơ tóc cũng khi. Tinh thần cao...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm