Poem logo
Poem logo

hon tam ngoc quy giua trung khoi

Tac gia: Bui Nguyen Phong
HON TAM MUOI NAM THIEU NU
Ba~i xua hoang va´ng da´u chan nguo`i.
Ngo?c quy´ xa mo` giu~a bie?n khoi.
Muo`i nam thoat xa´c tha`nh cong chu´a.
Lo?ng la~y, kieu sa giu~a da´t tro`i.

Ho`n Ta`m ca´i ten nghe dan da?.
Bie?n xanh trong va´t... Ma´y tang may.
San ho pho pha´t vuo`n thuo?ng uye?n.
Thu?y cung chie`u la?c buo´c ho`n say.

Long vuong nhi`n ta cuo`i ha ha?.
Ro`ng ghe´ nha` tom quy´ ho´a thay.
Vo? tay cung nu~ ba`y tie?c ruou.
Nhu ga?p co´ tri da~ lau nga`y.

Anh Cua do?m da´ng khoe ca`ng de?p.
Ong Mu?c trang nghiem cho`m rau da`i.
Co Tom nghieng nguo`i theo tie´ng nha?c.
Na`ng Ca´ kieu ky` ngu? tren ngai.

Ruo?u da~ nga` nga` tren ne`n nha?c.
San ho nha´p nha´y sa´ng muon va`n.
Long vuong da?p che´n de`n phu?t ta´t.
Thi kha´ch gia?t mi`nh mo?ng vo~ tan.

Du?i ma´t dang na`m tren bo` ca´t.
Va`ng trang va`ng va?c sa´ng nhu guong.
E a´p bo` khuya con so´ng kho?a.
Mo ma`ng hoi ruo?u giu~a dem suong.

Ca´t tra´ng tren tay lu`a qua ke?.
Co co`ng co~ng gio´ cha?y nghieng nghieng.
Tram nam se ca´t do`i la?ng le?.
Cha´y bo?ng dam me nang mui thien.

Tren cao nhi`n xuo´ng gio´ng con ta`m.
Xua go?i ho`n Ta`m nay che´t ten.
Sao em khong gio´ng hi`nh con buo´m.
Ho`n buo´m mo tien kha´ch du ghie`n

Em oi ! Ho`n Ta`m la` em do´.
Du`a xanh, ca´t tra´ng, thi?t da me`m.
Bie?n xanh, na´ng a´m, thu`y duong ha´t.
Ri` ra`o so´ng kho?a mieng cuo`i em.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm