Poem logo
Poem logo

bóng chiều mơ

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
BÓNG CHIỀU MƠ
(Thuận nghịch độc)

Xa chiều bóng đuổi nhạn mờ sương
Hẻm cuối lùa mây khói đọng tường
Tà nắng trải sân vàng lá rụng
Cạn bờ chao sóng đỏ cây vương
Hoa thơm nụ thắm xinh đầu cửa
Cỏ lạ vườn tươi đẹp cuối đường
Ngà ngọc dáng ai sầu lặng cửa
Pha màu tóc biếc mộng lồng hương...

Hương lồng mộng biếc tóc màu pha
Cửa lặng sầu ai dáng ngọc ngà
Đường cuối đẹp tươi vườn lạ cỏ
Cửa đầu xinh thắm nụ thơm hoa
Vương cây đỏ sóng chao bờ cạn
Rụng lá vàng sân trải nắng tà
Tường đọng khói mây lùa cuối hẻm
Sương mờ nhạn đuổi bóng chiều xa ./

Lê Cảnh Tiến O7/O5/2O21

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm