Poem logo
Poem logo

ban & tôi

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
BẠN VÀ TÔI
(Thuận nghịch độc)

Chân tình khách lữ đến tìm ta
Mến cảm vì thân thiết phải là
Gần gũi sớm hôm cùng ấm rượu
Cõi còm mưa nắng cảnh chung ca
Phân ly chớ cản ngăn trời đất
Rẽ tiếng nào lui tới cửa nhà
Cần cán mẫn thôi thì nghĩa đẹp
Ân đền oán trả nguyệt chờ hoa ...

Hoa chờ nguyệt trả oán đền ân
Đẹp nghĩa thì thôi mẫn cán cần
Nhà cửa tới lui nào tiếng rẽ
Đất trời ngăn cản chớ ly phân
Ca chung cảnh nắng mưa còm cõi
Rượu ấm cùng hôm sớm gũi gần
Là phải thiết thân vì cảm mến
Ta tìm đến lữ khách tình chân ./.

Lê Cảnh Tiến 21/O6/2O21
(Chánh nữu , bàng nữu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm