Poem logo
Poem logo

ai khóc chièu nay trong bụi lau

Tac gia: HẠO VŨ
Ai Kho´c Chie`u Nay Trong Bu?i Lau
Ha?o Vu~
*
Ai kho´c chie`u nay trong bu?i lau?
Na~o ne` ra rie´t khie´n lo`ng dau!
Tim ta co?ng huo?ng mu`i nhung nho´
Nho´ de´n nguo`i xua la?i tha´y sa`u!

Ta tuo?ng ra`ng dau ta da~ quen?
Hay ta da~ tru´ng pha?i luo`i nguye`n?
Tram nam duyen no? ti`nh khong du´t
Vuo´ng ba?n trong lo`ng va~n o? ben

Bo~ng ga?p mo?t nguo`i ta cha?ng quen
Ho´a ra co ga´i tre? la`ng ven
Nguo`i ti`nh bo? la?i len tha`nh pho´
Bo? ma?c co na`ng ca?nh ro´i ren

Ben song la`ng xo´m da~ len de`n
Nuo´c la?nh suong mu` to´i nha´ nhem
Co ho?i toi day nguo`i lu~ kha´ch
Tha´t ti`nh co´ pha?i re~ tha`nh dien?

Toi tra? lo`i ra`ng: “toi cu~ng dien”
Ti`nh yeu cha?ng phan bie?t sang he`n
No~i dau ti`nh du´t ai khong chi?u?
Cay da´ng ngo?t bu`i tra?i ma´y phen

Muo`i ta´m doi muoi co tre? trung
Ngay tho ca´i tuo?i de?p vo cu`ng
Toi khuyen co a´y du`ng bi lu?y
Quen ke? phu? ti`nh du´t nho´ nhung

Co kho´c cha´n xong la?i nguo?ng ngu`ng
Van ve me´p a´o ma´t mong lung
Nga~m mi`nh co`n cha?ng sao quen duo?c
Khuyen da?ng co na`ng, mo?t ke? dung.

Song Gam 2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm