Poem logo
Poem logo

cõi thật trần gian!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Cõi thật trần gian!

Đoạn đời trần gian qua thật nhanh.
Chối bỏ hay thêm cũng chịu đành
Đời ai nấy nhận không chia sẻ!
Sướng vui buồn khổ chỉ một khoanh...

Cõi thật trần gian giai đoạn trôi!
Cho nên phải biết việc đã rồi.
Thời đã qua không quay lại nữa
Đời thật ai cũng một lần thôi...

Đừng tưởng trần gian toàn là thơ.
Cũng đừng mong chuyện hão xa mờ
Chuyện thật đã ở ngay cạnh đó
Đưa tay nhận lấy, đừng có lơ...

Quan trọng là không làm khó cho ai
Cõi thật không ngắn cũng chẳng dài
Nếu không biết qúy, dễ thành khổ
Qúy đời Trời thưởng, chẳng thể sai

Con tim mặn chát hóa ra ngọt bùi.
Tưởng đâu khó ngửi hóa mùi mến ưa...
Ai ơi đừng mãi cổ xưa
Than trời trách đất đổ thừa xung quanh

Cõi thật trần gian trời cho thơm lành.
Giơ tay đón nhận xây thành Hạnh an
Vượt qua khổ ải gian nan
Gia đình con cháu... Chứa chan nghĩa tình...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm